Назад

Педагогически специалисти в ,, ОУ Христо Смирненски град Пазарджик

Галина Иванова Барова – директор

Боянка Кръстева Серафимова – ЗДУД

Милена Видова Бозакова – учител начален етап

Яна Димитрова Караджова – учител в ЦОУД

Розалина Георгиева Петрова – старши учител начален етап

Станислава Милчова Чавдарова – учител в ЦОУД начален етап

Маргарита Иванова Сарафска – старши учител в начален етап

Таня Руменова Андрееева – учител в ЦОУД в начален етап

Екатерина Стоянова Низамова- старши учител в начален етап

Румяна Вълева Железова- старши учител в ЦОУД в начален етап

Вера Костадинова Нончева- учител в начален етап

Елена Атанасова Трифонова- старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Деница Трендафилова Минкова- учител в ЦОУД в прогимназиален етап

Лилия Александрова Лачева- старши учител по английски език

Ася Костадинова Месробян – учител в ЦОУД в прогимназиален етап

Ганка Лукова Стоянова- старши учител по БЕЛ

Венцеслава Викторова Тодорова- учител по математика и ИТ

Николай Вълчев Вълчев- учител по ФВС

Мариана Петрова Стоянова- старши учитеп по история и цивилизации , география и икономика

Иванка Петкова Пашова –ресурсен учител и логопед

Наталия Илиева Спасова- психолог