Назад

Педагогически специалисти в ,, ОУ Христо Смирненски град Пазарджик

Ръководство:

Галина Иванова Барова – Директор

Боянка Кръстева Серафимова – ЗДУД, математика

Учители/ старши учители в Начален етап:

Екатерина Стоянова Низамова – старши учител в начален етап

Стойка Цанкова Христоскова – учител в начален етап

Цветелина Георгиева Георгиева – учител в начален етап

Елена Георгиева Георгиева – учител в начален етап

Вера Костадинова Нончева – старши учител в начален етап

Милена Видова Бозакова – учител в начален етап

Маргарита Иванова Сарафска – старши учител в начален етап

Маргарита Александрова Малинова – старши учител в начален етап

Учители/ старши учители в Прогимназиален етап:

Ганка Лукова Стоянова – старши учител по БЕЛ

Венцеслава Викторова Тодорова – учител по математика и КМИТ

Здравко Милчев Минчев – учител по БЕЛ и АЕ

Десислава Петрова Горостанова – учител по математика и КМИТ

Христина Георгиева Николова – учител по математика и КМИТ

Елена Атанасова Трифонова – старши учител по природни науки

Лилия Александрова Лачева – старши учител по АЕ

Мариана Петрова Стоянова – старши учител по история и цивилизация, по география и икономика

Николай Вълчев Вълчев – учител по ФВС

Йонка Пейчева Туджарова – учител по музика

Румяна Вълева Железова – старши учител по технологии и предприемачество

Учители/ старши учители в ГЦДО:

Цветелина Александрова Александрова – учител в ЦДО

Елена Титова Ангелова – учител в ЦДО

Красимира Василева Ангелова – учител в ЦДО

Димитрина Тодорова Ангелова – учител в ЦДО

Сийка Янева Вълчева – старши учител в ЦДО

Виктория Димитрова Шаркова – старши учител в ЦДО

Спаска Трендафилова Стоенчева – учител в ЦДО

Деница Трендафилова Минкова – учител в ЦДО

Валентина Николова Герова – старши учител в ЦДО

Ангелина Димитрова Хаджиева – учител в ЦДО

ЕПЛР:

Иванка Петрова Пашова – ресурсен учител

Наталия Илиева Спасова – психолог