Назад

Директор: Галина Иванова Барова

ЗДУД: Боянка Кръстева Серафимова

счетоводител: Димитрия Маринова

АТС: Ирина Урдева