Назад

6.1.ОЛИМПИАДИ

Участието в олимпиади, състезания и конкурси е една положителна традиция в училището. През учебната 2017-2018г. са участвали общо 72 ученици в олимпиадите, както следва:

БЕЛ -20 уч. От тях в областен кръг – 4 ученици

Мат. – 24 уч. От тях в областен кръг – 1ученик

ХООС – 12. От тях в областен кръг – 0

ИЦ -11. От тях в областен кръг – 4

ГИ -9. От тях в областен кръг – 2

Общ брой ученици, участвали в олимпиади -72

От тях класирани в областен кръг -11.

6.2.СЪСТЕЗАНИЯ

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

Участвали общо -35, както следва: 2. клас – 12 уч., 3. клас – 6 уч., 4. клас – 2 уч. , 5 клас – 3 уч., 6клас – 7 уч., 7клас – 5 уч.

SPELLING BEE

По традиция вече 5 година ученици от 4 до 7 клас участват в Националното състезание за спелуване на думи на английски език.

През учебната 2017-2018г. са участвали 15 ученици от 4 до 7 клас.Класиралите се на 1 и 2 място се явяват на областен кръг.

СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО

В състезанието по БЕЛ -,,Стъпала на знанието

През 2017-2018г. участват 11 ученици.

От тях петима достигнат до финален кръг.

ТЕЛЕВИЗИОННО СЪСТЕЗАНИЕ ,,БЪРЗИ, УМНИ, СРЪЧНИ

Съвместно с община Пазарджик, Национална телевизия Евроком, детска програма Ekids и по инициатива на учителя по ФВС в нашето училище организирахме и проведохме състезанието ,,Бързи, умни , сръчни в спортната зала ,,Васил Левск,- гр. Пазарджик.Участват 18 ученици, разпределени в отбори.

Състезанието се излъчи по посочената телевизия. В подготовката и провеждането се включиха всички учители и много родители. Състезанието премина в дух на спорменство , уважение и много положителни емоции.

УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ОТ СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Лекоатлетически турнир ,,Златна есен

Хандбал – момчета 5-7 клас -1 място на общинско състезане.

УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ,,ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ИЗВЪНАРЕДНИ СИТУАЦИИ

Отборът ни от 4 ученици се класира на 2 място в общинското състезание.

6.3 КОНКУРСИ

Национален конкурс ,,Ден на християнското семейство и православната младеж”-

3 място в категория есе.